ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi

  

ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ

      พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ให้ผลตอบแทนต่อไร่ที่สูงกว่า และเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและตลาด AEC เป็นอย่างมาก ปลูกเพียง 7- 8 เดือน สามารถเก็บผักหรือดอกขายได้แล้ว จึงเป็นที่มาชื่อต้นเศรษฐีโอเมก้าบนดิน ลงทุนในระยะเวลาที่สั้นแต่สามารถเก็บเกี่ยวดอกหรือฝักได้ยาวนาน ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักใช้น้ำน้อย แต่ขาดน้ำไม่ได้ สามารถเก็บเกี่ยวดอกหรือฝักได้ยาวนานถึง 15 - 30 ปี

ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ

    สภาพแวดล้อมและวิธีปลูก

  1.  ปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย

  2.  ต้องปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์ (ไม่ใช้สารเคมี)

  3.  ต้นมีอายุยืนยาวตั้งแต่ 15-30 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแล

  4.  ระยะห่างระหว่างต้น 2 x 3 - 4 เมตร 1 ไร่ประมาณ 200 - 250 ต้น

  5.  ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 5 - 7 เดือนนับจากลงกล้าปลูก

       -  ปีแรกเก็บได้ 2 - 3 ครั้ง  ปีถัดไป3 - 5 ครั้ง 1 ต้นให้ผลผลิต 3 -5 กิโลกรัม

  6.   ราคารับซื้อดอกหรือฝักแก่ไม่กะเทาะเปลือก 25 - 40 บาทต่อกิโลกรัม , กะเทาะเปลือก 50 - 60 บาทต่อกิโลกรัม

 

 
 
Visitors: 73,044