วิธีการเพาะถั่วดาวอินคา

การเพาะพันธุ์ถั่วดาวอินคา
ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์  พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega การเพาะถั่วดาวอินคา

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคา
1. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี  เมล็ดใหญ่ เต็มเมื่อแกะดูข้างใน ไม่ลีบ หรือขึ้นรา (ลอยน้ำ)

2. เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ สีจะเข้ม น้ำหนักดี ใน 1 กิโลกรัม จะมีเมล็ด 700 - 850 เมล็ด

3. เมล็ดพันธุ์ที่จะงอกดี ควรมีอายุหลังเก็บจากต้น 2 - 4 เดือน หลังจากนั้นอัตราการงอกจะลดลง

 

ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์  พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega การเพาะถั่วดาวอินคาถั่วดาวอินคา Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์  พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega การเพาะถั่วดาวอินคา
 

 วิธีการเพาะต้นกล้าถั่วดาวอินคา

    การลงทุนสำหรับเกษตรกร ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็น ศูนย์บริการถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ ภายใต้ UMB FARM มีวิธีลดต้นทุน เพื่อให้เกษตรกรประหยัดได้มากที่สุด ด้วยการเพาะต้นกล้าสำหรับเพาะปลูกเอง (แต่ข้อดีของการซื้อต้นกล้า คือ สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา ให้ผลผลิตที่เร็วกว่าการเพาะด้วยเมล็ด ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์)

วิธีที่ 1 

    หลังจากคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาที่ดีได้แล้ว นำเมล็ดพันธุ์ ไปแช่น้ำอุ่น (น้ำเย็น 2 ส่วน ต่อน้ำร้อน 1 ส่วน) 1 คืน เมื่อครบตามกำหนด (อาจจะไม่ต้องตรงเป๊ะ) ให้นำเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำแล้วมาห่อด้วยผ้า ใส่ภาชนะ หรือกระติกปิดฝา ทิ้งไว้ประมาณ 3 - 5 วันจะมีรากงอกสีขาวๆ ออกมาจากเมล็ดพันธุ์ นำไปเพาะในถุงดำ รดน้ำทุกวันพอชุ่ม อายุ 30 - 45 วันสามารถปลูกลงดินได้

  

 วิธีที่ 2 

    หลังจากคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาที่ดีได้แล้ว นำเมล็ดพันธุ์ ไปแช่น้ำอุ่น (น้ำเย็น 2 ส่วน ต่อน้ำร้อน 1 ส่วน) 1 คืน เมื่อครบตามกำหนด (อาจจะไม่ต้องตรงเป๊ะ) ให้นำเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำแล้วมาเพาะในกระบะทราย จะมีรากงอก นำไปเพาะในถุงดำ รดน้ำทุกวันพอชุ่ม อายุ 30 - 45 วันสามารถปลูกลงดินได้

 

วิธีที่ 3

    หลังจากคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาที่ดีได้แล้ว นำเมล็ดพันธุ์ ไปแช่น้ำอุ่น (น้ำเย็น 2 ส่วน ต่อน้ำร้อน 1 ส่วน) 1 คืน เมื่อครบตามกำหนด ให้นำเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำแล้วมาเพาะลงในถุงดำ วิธีนี้จะประหยัดขั้นตอน รากไม่หัก เสียหาย แต่อาจมีเมล็ดบางส่วนที่ไม่งอก

 

หมายเหตุ     - ในครั้งแรกที่แช่น้ำ เมล็ดถั่วจะลอย แต่เมื่อแช่ครบ 1 คืนเมล็ดที่จมจะงอก เมล็ดที่ลอบคัดทิ้งไป

                -  การห่อด้วยผ้า ควรต้มผ้าด้วยน้ำร้อน เพื่อฆ่าเชื้อ ลดการเกิดเชื้อราได้

                -  ไม่ควรปล่อยให้เมล็ดที่งอก อยู่ในผ้านานเกินไป รากจะยาว เวลาดึงอาจหัก เสียหายได้

                -  สามารถล้างเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำยาล้างจาน และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง เพื่อฆ่าเชื่อรา

Visitors: 73,508