แมลง และหนอนกัดกินใบ

ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega ปลูกถั่วดาวอินคา ดูแลถั่วดาวอินคา แมลงถั่วดาวอินคา หนอนถั่วดาวอินคา โรคดาวอินคา โรคพืชถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega ปลูกถั่วดาวอินคา ดูแลถั่วดาวอินคา แมลงถั่วดาวอินคา หนอนถั่วดาวอินคา โรคดาวอินคา โรคพืช
 
หนอน แมลงกินใบ
  หนอน แมลงกินใบ เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่พบเกือบทุกพื้นทีของการปลูก มักจะพบกับต้นที่เริ่มปลูก 1- 4 เดือนแรก บางพื้นทีพบรุนแรงถึงขนาดกินหมดทุกใบ
 
 
ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega ปลูกถั่วดาวอินคา ดูแลถั่วดาวอินคา แมลงถั่วดาวอินคา หนอนถั่วดาวอินคา โรคดาวอินคา โรคพืชถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega ปลูกถั่วดาวอินคา ดูแลถั่วดาวอินคา แมลงถั่วดาวอินคา หนอนถั่วดาวอินคา โรคดาวอินคา โรคพืช
 

วิธีการป้องกัน 
-  ใช้น้ำส้นควันไม้ละลายน้ำ  โดยใช้อัตราส่วน 5 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วลำต้น ทุก 7 - 15 วัน
-  ใช้สะเดาสดหรือผงสะเดาแช่น้ำ แล้วฉีดพ่นให้ทั่วลำต้น ในพื้นที่พบแมลงกินใบ

 -  ใช้ยาน๊อก กันแมลง และหนอน โดยใช้อัตราส่วน 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วลำต้น ทุก 7 - 15 วัน
Visitors: 65,351