ไร่ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ

           ไร่ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับคณะศึกกษาดูงานจากที่ต่างๆ เพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการปลูกถั่วดาวอินคาให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,537