@> ประวัติ ความเป็นมา

 
ความรู้เรื่องถั่วดาวอินคามาฝากครับ
ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega
ถั่วดาวอินคา (Sacha inchi) มีถิ่นกำเนิดจากป่าในลุ่มน้ำอเมซอน ในประเทศเปรู ทวีปอเมริกาใต้  เมื่อกว่า 3,000 ปี เป็นพืชที่อุดม สมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญต่อมนุษย์ อาทิโอเมก้า 3, 6, 9 และมีน้ำมันที่มีความเข้มข้นสูง มีไขมันไม่อิ่มตัวถึง 98 % มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และวิตามิน E มีโปรตีนสูงและ กรดอะมิโน ที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ ถั่วดาวอินคามีชื่อ ภาษาอังกฤษว่า Plukenetia volubilis หรือถั่วภูเขา mountain peanut เป็นไม้เถาสูงถึง 2 เมตร ดอกและลูกอ่อนจะมีดอกหลังจาก ปลูกได้ 5 เดือน ชาวอินเดียนเผ่าชนคัส และเผ่าอื่นๆ ในภูมิภาค เพาะปลูกถั่ว ซาชา อินชิ โดยน้ำมันสกัดจากเมล็ดใช้ในการทำอาหาร เมล็ดและใบที่ทำสุกแล้วเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญอีกด้วย ถั่วดาวอิน คาเป็นที่ต้องการในตลาดโลกอย่างมาก เป็นพืชที่นำไปแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น สกัดเป็นน้ำมันเพื่อรับประทาน (บริโภค โอเมก้า) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม สบู่ ชา กาแฟ อื่นๆ ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรใช้ใบของถั่วดาวอินคามาแปรรูป เป็นชาเพื่อบริโภคและจำหน่ายโดยยังขาดการศึกษาวิจัยในด้านองค์ประกอบทางเคมีและความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนการพัฒนาแปลงปลูกถั่วดาวอินคาให้มีมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรได้
ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega

ดอกและลูกอ่อน จะมีดอกหลังจากปลูกได้ 5 เดือน ในช่อดอกจะมี ดอกตัวผู้ขนาดเล็กสีขาว และอยู่กันเป็นกลุ่มข้างบนช่อ ดอกตัวเมียจะมีแค่ 2 ดอกอยู่ที่ฐานของช่อดอก และจะออกดอกและเมล็ดเกือบตลอดปี

ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omegaถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega

    

      ทำไมต้องปลูกถั่วดาวอินคา พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนต่อไร่ที่สูงกว่า และเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและตลาด AEC เป็นอย่างมาก  ปลูกเพียง 7- 8 เดือน สามารถเก็บผักหรือดอกขายได้แล้ว จึงเป็นที่มาชื่อต้นเศรษฐี โอเมก้าบนดิน ลงทุนในระยะเวลาที่สั้น แต่สามารถเก็บเกี่ยวดอกหรือฝักได้ยาวนาน ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก ใช้น้ำน้อย แต่ขาดน้ำไม่ได้ สามารถเก็บเกี่ยวดอกหรือฝักได้ยาวนานถึง 15 - 30 ปี 

ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega

 

 สภาพแวดล้อมและวิธีปลูก
 1. ปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย
 2. ต้องปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์ (ไม่ใช้สารเคมี)
 3. ต้นมีอายุยืนยาวตั้งแต่ 15-30 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแล
 4. ระยะห่างระหว่างต้น 2 x 3 - 4 เมตร 1 ไร่ประมาณ 200 - 250 ต้น 
 5. ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ 5 - 7 เดือน นับจากลงกล้าปลูก

          - ปีแรกเก็บได้ 2-3 ครั้งปีถัดไป 3 - 5 ครั้ง 1 ต้นให้ผลผลิต 3 - 5 กิโลกรัม

     6.  ราคารับซื้อ ดอกหรือฝักแก่ไม่กะเทาะเปลือก 25 - 40 บาทต่อกิโลกรัม , กะเทาะเปลือก 50 - 60 บาทต่อกิโลกรัม

 ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omegaถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega
Visitors: 74,663