สภาพแวดล้อม การปลูก การดูแล

ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega ปลูกถั่วดาวอินคา ดูแลถั่วดาวอินคา ค้างถั่วดาวอินคา

วิธีการปลูก การดูแลที่จะทำให้ได้ผลผลิตสูง
1. ไถดะ และตากดิน 15 - 30 วัน เพื่อให้วัชพืชที่กลบใต้ดินตาย เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ฆ่าเชื้อราในดิน ทำให้ดินร่วนซุย
2. ไถแปรให้ดินละเอียด ถ้าเป็นที่ลุ่ม ต่ำ ควรทำการยกร่อง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง เพราะต้นถั่วดาวอินคาไม่ชอบน้ำแฉะ (ขาดน้ำอาจไม่ตาย แต่แฉะน้ำ 3 วันอาจตายได้) 

3. ระยะการปลูก เนื่องจากถั่วดาวอินคาเป็นไม้เลื้อย ที่เติบโตได้เร็วมาก โดยการแตกแขนง ยอดอ่อน ตามข้อจำนวนมาก จึงต้องเว้นระยะห่างให้เหมาะสม ระยะห่างระหว่างแถว x ระยะห่างระหว่างต้น

      3 x 4 เมตร 1 ไร่ ได้ประมาณ 130 ต้น

      3 x 3 เมตร 1 ไร่ ได้ประมาณ 180 ต้น

      2 x 4 เมตร 1 ไร่ ได้ประมาณ 200 ต้น

      2 x 3 เมตร 1 ไร่ ได้ประมาณ 300 ต้น

      2 x 2 เมตร 1 ไร่ ได้ประมาณ 400 ต้น 
      

ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega ปลูกถั่วดาวอินคา ดูแลถั่วดาวอินคา ค้างถั่วดาวอินคาถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega ปลูกถั่วดาวอินคา ดูแลถั่วดาวอินคา ค้างถั่วดาวอินคา
 

 ข้อแนะนำ

    ถั่วดาวอินคา มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก โดยเฉพาะบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์ ฉะนั้นในการเลือกระยะห่างระหว่างต้น และระยะระหว่างแถวมีความสำคัญมาก ระยะที่แนะนำ และส่วนใหญ่ที่ปลูกโดยทั่วไป ระยะที่ 2 x 4 เมตร

    ระยะแรกๆ อาจไม่มีปัญหาเรื่องแสงแดด แต่พอต้นถั่วดาวอินคาโตมากขึ้น แสงจะส่องไม่ถึงพื้น ทำให้เกิดปัญหาเชื้อราตามมาได้ หากมีโอกาสควรเลือกปลูกให้แถว อยู่ในแนวทิศตะวันตก ตะวันออก เพื่อให้ได้รับแสงอย่างเต็มที่

 

 ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega ปลูกถั่วดาวอินคา ดูแลถั่วดาวอินคา ค้างถั่วดาวอินคา

 ข้อควรปฏิบัติ การปลูกถั่วดาวอินคา
1. ถั่วดาวอินคา ต้องปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ เท่านั้น ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเด็ดขาด

2. ให้น้ำแต่พอชุ่มชื้น ห้ามมีน้ำขังรอบลำต้นเด็ดขาด (น้ำขังจะทำให้ต้นถั่วได้ตายได้ง่ายมาก)
3. ควรให้ปุ๋ยคอกรอบลำต้น ปีละ 3 - 4 ครั้ง ปุ๋ยทางใบ ทุก 15 – 20 วัน
4. ควรตัดแต่งกิ่งถั่วดาวอินคาสม่ำเสมอ เพื่อให้แตกยอดอ่อน ออกดอก ติดผลมากขึ้น

 ถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega ปลูกถั่วดาวอินคา ดูแลถั่วดาวอินคา ค้างถั่วดาวอินคาถั่วดาวอินคา Sacha Inchi พืชอินทรีย์ สุขภาพและความงาม โอเมก้า โอเมก้าบนดิน ต้นเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ พืชน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ พืชใหม่ พืชมาแรง พืชสมุนไพร พืช AEC Omega ปลูกถั่วดาวอินคา ดูแลถั่วดาวอินคา ค้างถั่วดาวอินคา
Visitors: 73,509