สัญญาประกันราคารับซื้อขั้นต่ำ

คำถาม....ทำไมเกษตรกรต้องทำสัญญาประกันราคารับซื้อขั้นต่ำ ??
คำตอบ...ข้อดีของการทำสัญญาประกันราคารับซื้อขั้นต่ำ
         เนื่องจากปัจจุบัน ถั่วดาวอินคาเป็นที่สนใจของเกษตรกร เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกตัวใหม่ ที่ปลูกง่าย โตไว ได้ผลผลิตเร็วภายใน 7 - 8 เดือน อีกทั้งยังเก็บผลผลิตได้ยาวนาน (ขึ้นกับการดูแล รักษาของเกษตรกร) ทำให้มีตัวแทนส่งเสริมการปลูกจากบริษัทต่างๆ มากขึ้น ศูนย์บริการถัั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ ภายใต้ UMB FARM ตระหนักดีถึงสิ่งที่เกษตรกรเป็นห่วง เราจึงทำสัญญาประกันราคารับซื้อขั้นต่ำขึ้น เพื่อ

     1. เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน (เรามีผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคาที่หลากหลาย ได้มาตรฐาน)

    2. การมีราคาประกันรับซื้อ ทำให้เกษตรกรทราบราคาผลผลิตล่วงหน้าที่แน่นอน

    3. ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

    4. บริษัททราบถึงจำนวนที่ส่งเสริมการปลูก ทำให้สามารถควบคุมปิมาณและคุณภาพได้

    5. สร้างความมั่นใจให้เกษตรกร ว่าบริษัทมีตัวตนจริง พร้อมให้ข้อมูล ข่าวสารที่เปลี่ยนไป

 
Visitors: 73,082