ถั่วดาวอินคา พืชโอเมก้าบนดิน

คำถาม...ถั่วดาวอินคา มีโอเมก้า 3 6 9 จริงหรือ??
คำตอบ... ถั่วดาวอินคา พืชโอเมก้าบนดิน 
     แต่ก่อนเราอาจจะเคยได้ยิน และรู้เพียงว่าถั่วดาวอินคา Sacha Inchi มีโอเมก้าที่สำคัญ ทั้ง โอเมก้า 3, 6, 9 และวิตามิน A,E เพียงในงานศึกษาวิจัยของต่างประเทศ ที่ศึกษา วิจัยกันอย่างจริงจัง จนถือว่าเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Super food เพราะมีกรดไขมันที่จำเป็น ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ สำหรับรสชาติและคุณสมบัติทางด้านสุขภาพ ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) และได้รับรางวัล Medaiile (เหรียญทอง) ในการแข่งขันอาหารพิเศษ สินค้าโภคภัณฑ์ AVPA 

    สำหรับประเทศไทย อาจจะยังไม่มีการศึกษาวิจัยจากสถาบันต่างๆ มากนัก ด้วยเพราะเป็นพืชที่ค่อนข้างใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักวิชาการ ทำให้เป็นที่ของใจ มีคำถามว่า "ถั่วดาวอินคา พืชโอเมก้าบนดินจริงหรือ??"

    ศูนย์บริการถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ ภายใต้ UMB FARM ได้ส่งตรวจคุณค่าของน้ำมันถั่วดาวอินคา และตรวจหาสิ่งเจือปน จากสถาบัน SGS (Thailand) Limited. ว่าน้ำมันถั่วดาวอินคา มีโอเมก้า 3, 6, 9 และวิตามินต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยจากสิ่งเจือปน โลหะหนัก และปรอท จริง

ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  สุขภาพและความงาม โอเมก้าบนดิน เกษตรอินทรีย์  ผลตรวจดาวอินคาถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  สุขภาพและความงาม โอเมก้าบนดิน เกษตรอินทรีย์  ผลตรวจดาวอินคา
Visitors: 74,662