ครั้งแรก...การส่งเสริมการปลูก

ไร่ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ
เริ่มแล้วถั่วดาวอินคา (พืชโอเมก้าบนดิน) - ด่านช้าง
ครั้งแรกของการลงพื้นที่อำเภอด่านช้าง ของคุณรัฐภูมิ (คุณแมค) จาก UMB FARM
สถานที่ประชุมแรก ... หมู่ที่ 4 บ้านพุหวาย ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
สถานที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง มีผู้สนใจร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ท่านนายกสุชาติ ออกเสียงตามสายเชิญชวนเลยครับ
July 23, 2014
Visitors: 74,662