คุณจิรวัฒน์ คุณณัฐวดี คุณเอ็มศรีประจันต์

ไร่ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ ต้อนรับคุณจิราวัฒน์ - คุณณัฐวดี จากปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มารับสายโทรศัพท์ 267 กิโลกรัม และน้องเอ็ม กับคุณแม่ จากศรีประจันต์ พาเยี่ยมชมไร่ถั่วดาวอินคา เพื่อดูการปลูก ดูแล เจริญเติบโต นำไปพัฒนาที่ไร่
February 14
Visitors: 73,084