อาจารย์สุวรรณี จากนครศรีธรรมราช

อาจารย์สุวรรณี บินจากนครศรีธรรมราช เพื่อมาดูการปลูกถั่วดาวอินคา...ต้องยอมรับในความตั้งใจจริงเลยครับ เพราะนั่งเครื่องจากนครศรีธรรมราช มาถึงดอนเมือง ได้โซเฟอร์ คุณกิตติ และคุณอลิส พามาชมไร่ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ ... เพียงแค่ไม่ถึง 2 ชั่วโมงก็ต้องรีบไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองกลับนครศรีธรรมราช
... กลับไปถึง อาจารย์สุวรรณี พร้องคุณไกรนเรศวร์ ก็โค่นยาง 10 ไร่ เพื่อปลูกถั่วดาวอินคา ท่านใดที่อยู่ภาคใต้ อยากทราบว่าภาคใต้ปลูกได้หรือไม่...สามารถเยี่ยมชมได้
เมื่อ 11 ตุลาคม 2557
Visitors: 73,508