กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าไซ

คุณลุงสุเทพ คุณเก๋ คุณเก่ง พาทีมงานสามชิกวิสาหกิจชุมชน จากอำเภอหนองหญ้าไซ เพื่อหาทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรที่ประสบปปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกๆ ปี
Visitors: 73,510