@>วิธีการนำต้นกล้าลงดิน

 
ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ Sacha Inchi  สุขภาพและความงาม พืชสมุนไพร ปลูกถั่วดาวอินคา ดูแลถั่วดาวอินคา

เมื่อต้นกล้าถั่วดาวอินคา โตพร้อมลงดิน (อายุประมาณ 1 - 2 เดือน) 

   1.  ให้ขุดหลุม กว้าง 30 x  ยาว 30 ซม. x ลึก 30 ซม. โดยประมาณ แยกหน้าดินไว้ต่างหาก

   2. นำหน้าดิน ผสมกับปุ๋ยคอก หรือสารปรับปรุงดิน คลุกให้เข้ากัน รองก้นหลุม อาจจะผสมปูนขาว 1 กำมือ เพื่อปรับสภาพดิน

   3. กลบดินที่ผสมปุ๋ยคอก ให้เหลือความลึกแค่วางต้นกล้าลงประมาณครึ่งถุง ใช้กรรไกรตัดข้างถุง ระวังอย่าให้รากขาด

   4. ก่อนปลูกรดน้ำให้ชุ่ม วางต้นพันธุ์ลงหลุม กลบดินเสมอระดับปากหลุม แล้วรดน้ำอีกครั้ง เนื่องจากถั่วดาวอินคาไม่ชอบสภาพดินที่แฉะ จึงไม่ควรปลูกลึก และควรพูนดินให้เป็นหลังเต่า สูงขึ้น จากดินเดิมเล็กน้อย

   5. เอาหญ้าแห้งหรือฟางข้าวคลุมที่ลำต้น เพื่อช่วยเก็บความชื้นของดิน (ระวังจิ้งหรีดจากกองหญ้า หรือฟางกัดต้น เมื่อยังเล็ก ป้องกันได้ด้วยการผ่าหลอดดูดน้ำจัมโบ้ รอบต้นไว้)
 

Visitors: 73,508