ระบบน้ำที่เหมาะกับถั่วดาวอินคา

ศูนย์บริการถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  ปัญหาถั่วดาวอินคา ระบบน้ำถั่วดาวอินคา เกษตรอินทรีย์  เชื้อราถั่วดาวอินคาศูนย์บริการถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  ปัญหาถั่วดาวอินคา ระบบน้ำถั่วดาวอินคา เกษตรอินทรีย์  เชื้อราถั่วดาวอินคา
 

     ระบบน้ำหยดกับระบบสปริงเกอร์แบบไหนที่เหมาะกับถั่วดาวอินคา..??? 

     ระบบน้ำหยดกับระบบสปริงเกอร์แบบไหนดีกว่ากัน... ในระยะแรกหลังการปลูกกล้าถั่วดาวอินคาลงดิน สามารถใช้ระบบน้ำหยดได้ หรือใส่หัวมินิสปริงเกอร์ เพราะน้ำอยู่บริเวณโคนต้น หญ้าไม่ขึ้นรกมาก แต่พอ 5 - 6 เดือน อาจใช้ระบบน้ำแบบเดิม (แต่เพิ่มปริมาณน้ำที่ให้) หรือเปลี่ยนเป็นระบบสปริงเกอร์ เพราะถั่วดาวอินคาต้นจะโต มีรากฝอยแผ่รัศมีกว้างจำนวนมาก

 
 
 
Visitors: 74,661