ชนิดของดินที่เหมาะกับถั่วดาวอินคา

ศูนย์บริการถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  ปัญหาถั่วดาวอินคา ระบบน้ำถั่วดาวอินคา เกษตรอินทรีย์  เชื้อราถั่วดาวอินคาศูนย์บริการถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  ปัญหาถั่วดาวอินคา ระบบน้ำถั่วดาวอินคา เกษตรอินทรีย์  เชื้อราถั่วดาวอินคา
 

      การปลูกถั่วดาวอินคา มีการลงทุนที่มาก น้อยแตกต่างกันไป แล้วระบบน้ำหยด กับแบบระบบน้ำท่อ PVC มีสปริงเกอร์ แบบไหนดีกว่ากัน

     ในช่วงแรกๆ เราใช้ระบบน้ำหยด หัวมินิสปริงเกอร์ก่อน เพราะน้ำอยู่แค่โคนต้น หญ้าไม่ขึ้นมาก แต่ประมาณ 5 - 6 เดือน อาจใช้ระบบน้ำแบบเดิม หรือเปลี่ยนเป็นระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ เพราะถั่วดาวอินคาเป็นพืชระบบรากลอย แผ่กระจาย กว้างประมาณ 1 เมตร จึงต้องการความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึง

     ใช้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์เลยได้หรือไม่??

      ได้ครับ...แต่ลงทุนสูงกว่า แต่ข้อดีคือเราไม่ต้องเปลี่ยนระบบน้ำอีก ข้อเสียอีกข้อคือ เมื่อน้ำกระจายไปทั่วๆ หญ้าก็จะขึ้นเยอะ ห้ามถาก เพราะจะไปโดนรากถั่วดาวอินคาได้ ให้ช้เครื่องตัดหญ้าดีที่สุด ตัดแล้วนำหญ้าไปกองรวมไว้ที่โคนต้น ช่วยรักษาความชื้นของดิน และเป็นปุ๋ย

 
 
 
Visitors: 73,045