ให้น้ำยังไง..ให้ช่วงไหนดี??

ศูนย์บริการถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  การให้น้ำถั่วดาวอินคา ระบบน้ำถั่วดาวอินคา เกษตรอินทรีย์  เชื้อราถั่วดาวอินคาศูนย์บริการถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  การให้น้ำถั่วดาวอินคา ระบบน้ำถั่วดาวอินคา เกษตรอินทรีย์  เชื้อราถั่วดาวอินคา
 

     ถั่วดาวอินคา เป็นพืชที่ต้องการความชื้นของดินที่เหมาะสม ฉะนั้นเพื่อให้สามารถมี และเก็บผลผลิตได้ตลอดปี เราควรดูเรื่องของการให้น้ำ และระบบความชื้นของดิน การให้น้ำ ควรให้ 1 - 2 วันต่อครั้ง ไม่ควรให้น้ำแฉะเกินไป เพราะจะทำให้รากถั่วเน่า เกิดเชื้อรา และตายได้ 

    แต่ถ้าปล่อยให้ต้นถั่วดาวอินคาขาดน้ำ หรือให้ความชุ่มชื้นไม่พอ โดยเฉพาะช่วงที่กำลังออกดอก ออกผล จะทำให้ผลร่วง หรือเมล็ดลีบ

ข้อควรระวังในการรดน้ำ

    การให้น้ำ หรือรดน้ำถั่วดาวอินคา ควรทำในช่วงเช้า หรือช่วงเย็นจะเหมาะสมที่สุด ไม่ควรให้น้ำถั่วดาวอินคาตอนกลางวัน หรือในตอนที่อุณหภูมิสูงมากๆ เพราะเมื่อน้ำสัมผัสกับดินที่ร้อนระอุ จะทำให้รากถั่วดาวอินคาชะงักได้

 
 
Visitors: 74,664