การกำจัดวัชพืชใช้วิธิไหนดี??

ศูนย์บริการถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  การให้น้ำถั่วดาวอินคา การกำจัดวัชพืชถั่วดาวอินคา เกษตรอินทรีย์  เชื้อราถั่วดาวอินคาศูนย์บริการถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ Sacha Inchi  พืชอินทรีย์  การให้น้ำถั่วดาวอินคา การกำจัดวัชพืชถั่วดาวอินคา เกษตรอินทรีย์  เชื้อราถั่วดาวอินคา
 

     การกำจัดวัชพืชสำหรับถั่วดาวอินคา มีหลายวิธี แต่การถอนหญ้า วัชพืช หรือการใช้เครื่องตัดหญ้า จะดีและเหมาะสมที่สุด เราจะถอนหรือตัดหญ้าช่วงที่ต้นยังเล็ก ไม่ออกดอก และไม่ควรถอนหญ้าใกล้โคนต้นถั่วมากเกินไปเพราะอาจมีผลกระทบต่อรากฝอยของต้นถั่วดาวอินคาได้

     หลังจากถอน หรือตัดหญ้าให้เอาคลุมโคนต้นไว้ เพื่อช่วยรักษาความชื้น และเป็นปุ๋ยให้กับต้นถั่วดาวอินคาได้

ข้อสังเกตุ...

   ถั่วดาวอินคาควรปลูกกลางแจ้ง เพราะถ้าปลูกในร่ม แสงน้อย ใบจะงามมาก (บ้าใบ) ไม่ติดผล หรือติดผลน้อย

 

 
 
 
Visitors: 74,661