คุณอนุเทพ ตัวแทนจากพะเยา

คุณอนุเทพ จากจังหวัดพะเยา พร้อมทีมงาน คุณพงษ์ธวัช จากบ้านไร่ (ปลูกที่ ชลบุรี) เยี่ยมชมไร่ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ
... ดูเสร้จทำสัญญาเพาะปลูก และเป็นตัวแทนส่งเสริมการปลูก ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
Visitors: 73,044