ศึกษาดูงาน ไร่ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ

คุณ Gifza & Na กรุงเทพฯ และพี่โต้ง ดอนคา เยี่ยมชมไร่ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ ดูการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ (การปลูก การดูแล รับซื้อผลผลิต) จนถึงปลายน้ำ (ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง) สร้างรายได้ สร้างความมั่นใจแก่เกษตรกร และตัวแทนจำหน่าย งานประจำสร้างความมั่นคง ถั่วดาวอินคาสร้างความมั่งคั่ง...
Visitors: 73,510