ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี และทีมสื่อมวลชน

ขอบคุณท่าน ผอ.วิศรุต อินแหยม ผอ.ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี พาทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมไร่ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ ที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
✅✨ ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ ดีต่อเกษตรกร และสุขภาพ สร้างรายได้ที่ดี และยั่งยืน
Visitors: 73,509