"โรคไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ "

โรคไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์  ไขมันไม่ดี โรคหัวใจ โรคเบาหวาน

"โรคไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ "

ซึ่งชนิดของไขมันที่สูงนั้นอาจเป็น..

• คอเลสเตอรอลสูง หรือ

• ไตรกลีเซอไรด์อย่างใดอย่างหนึ่ง

และในบางกรณีก็อาจจะเป็นทั้งสองชนิด

ซึ่งภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิด..

1. โรคหัวใจและหลอดเลือด

2. โรคไตวายเรื้อรัง

3. โรคอ้วน

4. โรคเบาหวาน

5. โรคไทรอยด์ต่ำ

6. โรคตับ

     โดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจะต้องมีระดับไขมันดังนี้

1. ไตรกลีเซอไรด์  ระดับที่ต้องการ : น้อยกว่า 150 mg/dL

ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันชนิดที่ไม่ดีซึ่งจะคอยขัดขวางไม่ให้คอเลสเตอรอลที่ดีไปจัดการกับไขมันที่อยู่ในเลือด หากมีมากจนเกินไป คอเลสเตอรอลที่ดีก็จะไม่สามารถกำจัดไขมันที่ไม่ดีในเลือดได้ ส่งผลให้ไขมันที่ตกค้างอยู่ไปเกาะสะสมอยู่ในหลอดเลือดทำให้เกิดการอุดตันในที่สุด

  2. คอเลสเตอรอลชนิดที่ดี (HDL)  ระดับที่ต้องการ : มากกว่า 60 mg/dL (ยิ่งสูงยิ่งดี แต่ไม่ควรเกิน 100 mg/dL)

คอเลสเตอรอลชนิดที่ดี ทำหน้าที่ในการนำพาไขมันที่ไม่ดีต่าง ๆ ในร่างกายไปยังตับเพื่อทำการย่อยสลาย ซึ่งไขมันชนิดนี้เป็นไขมันที่ดีต่อร่างกาย ยิ่งมีมากก็จะยิ่งทำให้ไขมันที่เข้าไปในร่างกายไม่เกิดการตกค้าง และยังช่วยกำลังไขมันไม่ดีอย่างไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี (LDL) ได้อีกด้วย

 3. คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี (LDL) ระดับที่ต้องการ : น้อยกว่า 130 mg/dL

 คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี (LDL) เป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายซึ่งหากสะสมอยู่ในร่างกายมาก ๆ ก็จะไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือด และทำให้หลอดเลือดตีบตัน จนเกิดภาวะอุตตันในเส้นเลือด ส่งผลให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

Visitors: 73,510