"ไขมันในเลือดสูง" อันตรายอย่างไร??

 "ไขมันในเลือดสูง" อันตราย  คอเรสเตอรอล  โรคหัวใจ โรคอัมพาต ไตรกลีเซอไรด์

"ไขมันในเลือดสูง" อันตรายอย่างไร??

เมื่อร่างกายของเรามีไขมันในกระแสเลือดสูง ไขมันที่สูงนั้นอาจเป็นได้ทั้ง คอเรสเตอรอล หรือ ไตรกลีเซอไรด์ก็ได้ การมีไขมันในเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด

 1.โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

2.โรคอัมพาต เนื่องจากไขมันสูงจะตกตะกอนที่ผิวของผนังหลอดเลือดที่เรียกว่าคราบไขมันหรือ Plaqueซึ่งจะทำให้หลอดเลือดตีบ หรือคราบอาจจะหลุดลอยไปอุดหลอดเลือดทำให้เกิดโรคดังกล่าว

>>ไขมันในเลือดสูงจะไม่มีอาการ การที่จะทราบว่าไขมันในเลือดสูง รู้ได้จากการเจาะเลือดตรวจ

 >>สาเหตุของไขมันในเลือดสูง<<

1.กรรมพันธ์ ร่างกายไม่สามารถกำจัดไขมันได้อย่างเพียงพอ

2.โรคเบาหวาน

3.พฤติกรรมในการดำรงชีพ ไม่ได้คุมอาหาร ไม่ได้ออกกำลังกาย

 >>ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ไขมันในเลือดสูงได้แก่<<

1.อ้วนหรือน้ำหนักเกิน

2.รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมาก

3.สูบบุหรี่

4.เบาหวาน

5.ความดันโลหิตสูง

6.ออกกำลังกายไม่เพียงพอ

7.ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ

 >>ยาลดไขมัน

การรักษาไขมันในเลือดสูงจะต้องพิจารณาจากโรคที่เป็น โรคที่เป็นร่วม ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และระดับไขมันในเลือด หากไขมันในเลือดสูงไม่มาก และความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดต่ำ

 >>การรักษาก็อาจจะเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากไขมันในเลือดสูงมาก หรือมีโรค มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดมากก็จะต้องรีบให้ยารักษาไขมันหรือทานเป็นสมุนไพร

Visitors: 74,662