@> ปลอดภัยจากสารเคมี

จากผลการตรวจ ของ SGS (Thailand) Limited. รับประกันความมั่นใจ ว่า ถั่วดาวอินคา สวนบ้านหมอ ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสารเคมีเจือปน อีกทั้งยังคงเป็นพืชโอเมก้าบนดิน ด้วยค่าโอเมก้า ดังนี้
>>โอเมก้า 3 เท่ากับ 33.76%
>>โอเมก้า 6 เท่ากับ 43.36%
>>โอเมก้า 9 เท่ากับ 12.20%
วิตามิน E เท่ากับ 0.79 mg/100g.
กรดไขมันไม่อิ่มตัว เท่ากับ 89.32%
....
ส่งผลให้ผู้ที่ทานผลิภัณฑ์ถั่วดาวอินคา จากสวนบ้านหมอ โดย UMB FARM ได้รับประโยชน์เต็มที่ในการดูแลสุขภาพ
.....
เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ ผู้ใช้ปลอดภัย ตัวแทนมั่นใจ ขายง่าย รายได้ดี

จากผลการตรวจ ของ SGS (Thailand) Limited. รับประกันความมั่นใจ ว่า ถั่วดาวอินคา ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์จากผลการตรวจ ของ SGS (Thailand) Limited. รับประกันความมั่นใจ ว่า ถั่วดาวอินคา ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์

Visitors: 74,662