การส่งออกประเทศเกาหลี

ถั่วดาวอินคา ส่งออกยังตลาดต่างประเทศ ด้วยสินค้าที่มากคุณภาพ ... เราจึงต้องการรับซื้อถั่วดาวอินคาจำนวนมาก
.... สนใจร่วมเป้นหุ้นส่วนในการส่งออก ด้วยการปลูกถั่วดาวอินคากับสวนบ้านหมอ ดีกว่ายังไง??
- เราไม่คัดขนาดเม็ด
- เราไม่วัดความชื้น
- จ่ายด้วยเงินสด ทันทีที่ชั่งสินค้าเสร็จ
Visitors: 74,662