ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

" ถั่วดาวอินคา ....@ สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท"
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, คุณอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัด, พ.ต.อ.ชัชพิมุข มีมุข ผกก.สภ.เมืองฯ, นายวรุฒม์ จารุนาค นายอำเภอสรรคบุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกถั่วดาวอินคา ร่วมเยี่ยมชมโรงงาน ฐานการผลิต แปรรูปถั่วดาวอินคาเป็นผลิตภัณฑ์ และส่งออกต่างประเทศ
... ด้วยจุดแข็ง ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรด้วยราคาที่เป็นธรรม ไม่คัดขนาดเม็ด ไม่วัดความชื้น อีกทั้งยังแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่หลากหลาย ส่งออกตลาดต่างประเทศ
Visitors: 74,664