@ บ้านป่าคู้ องค์พระ

ถั่วดาวอินคา ... @ บ้านป่าคู้ องค์พระ
... ด้วยหนทางที่ลำบาก พี่น้องที่ห่างไกล แต่ด้วยใจ ดาวอินคายังไปถึง
... ไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกร ลดการใช้สารเคมี ลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร เป็นรายได้ประจำ
... ขอบคุณน้องทราย คุณครูผู้แนะนำให้พี่น้องรู้จัก และปลูกถั่วดาวอินคาที่บ้านป่าคู้
Visitors: 74,662