@> ภาพรวม ถั่วดาวอินคา

ภาพรวมของตลาดถั่วดาวอินคา 

ข้อมูลการบริโภคผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา ส่วนใหญ่เป็นการ บริโภคน้ำมันถั่วดาวอินคา เมล็ดถั่วดาวอินคาในรูปแบบ nut หรือถั่วผสมช็อคโกแลต หรือการแปรรูปเป็นโปรตีนผง ซึ่งประเทศผู้บริโภค ในเอเชียคือจีน ส่วนผู้บริโภคหลักในยุโรปได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ เป็นต้น (ที่มา: Market Brief for Sacha Inchi)


 
จากตารางจะพบว่า รหัสสินค้าของน้ำมันถั่วดาวอินคาที่ส่งออก ไปยังยุโรปและ EFTA ในระบบ Harmonize Code จัดอยู่ใน หมวดหมู่สินค้า 3 กลุ่มคือ น้ำมันพืช ถั่วน้ำมัน และสารสกัดจากพืช โดยสัดส่วนทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคาในยุโรป ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านของเครื่องสำอางด้วย ซึ่งแบบ ออกเป็นสัดส่วนทางการค้า 4 กลุ่ม คือ กลุ่มดูแลผิวพรรณ (Skin care) เช่นโลชั่นหรือครีมบำรุงผิว กลุ่มดูแลเส้นผม (Hair care) เช่น แชมพูและครีมนวดผม กลุ่มสบู่ (Soap) และกลุ่มน้ำมันสำหรับนวด (Massage oil) 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

ทั้งนี้ ผู้ผลิตถั่วดาวอินคาหลักคือประเทศเปรู โดยมีตลาด ส่งออกที่สำคัญ ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ได้แก่ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ และอังกฤษ    

 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

รูปแบบช่องทางการตลาด (Market Channels) ของน้ำมัน ถั่วดาวอินคาในยุโรป มีลักษณะ ดังนี้

 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

เส้นทางการขนส่งสินค้า น้ำมันถั่วดาวอินคาเริ่มจากตลาดของประเทศกำลังพัฒนา โดยกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกน้ำมันถั่วดาวอินคา ทำการจำหน่ายให้กลุ่มผู้ค้าประเภทผู้นำเข้าหรือนายหน้า เพื่อทำการส่งออกไปยังยุโรป น้ำมันถั่วดาวอินคาจะถูกนำเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารของยุโรป เพื่อทำการบรรจุขวดหรือแปรรูปเป็นอาหาร จากนั้นส่งไปจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

น้ำมันถั่วดาวอินคาเป็นน้ำมันที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีการค้าขายในปริมาณน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันอื่นๆ เช่นปาล์มน้ำมัน และน้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วดาวอินคาจึงมักถูกซื้อขายโดย ผู้ประกอบการนำเข้าเฉพาะกลุ่ม มีทั้งนำไปบรรจุในประเทศผู้ผลิต อื่นๆ หรือบรรจุขวดใหม่ในยุโรป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อ

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

ลักษณะประการหนึ่งที่แตกต่างจากช่องทางการค้าอื่นๆ ของ น้ำมันถั่วดาวอินคา คือน้ำมันถั่วดาวอินคาไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่น เมื่อไปถึงตลาด เช่นเดียวกับกรณีของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ จึงทำให้ห่วงโซ่การตลาดของน้ำมันถั่วดาวอินคาค่อนข้างสั้น

ราคาปลายทางของน้ำมันถั่วดาวอินคา (end-market prices) มักขายเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic) ผ่านระบบตลาดออนไลน์ ด้านสุขภาพ โดยมีราคาขายปลีก ดังนี้ 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

คุณภาพของน้ำมันถั่วดาวอินคา ที่ตลาดยุโรปต้องการ ปัญหาสำคัญคือปัญหาด้านความเสี่ยงจากการปนเปื้อน ซึ่งผู้ผลิตต้องให้ความใส่ใจต่อทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ระยะเก็บเกี่ยว หรือรวบรวม เมล็ดถั่วดาวอินคา จนผลิตเป็นน้ำมันถั่วดาวอินคา นอกจากนี้ปัญหาจากการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซิน ถือเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ผลิตทุกราย ซึ่งผู้ซื้อมักตรวจสอบประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากการปนเปื้อนสามารถถ่ายทอดจากวัตถุดิบ (เมล็ดถั่วดาวอินคา) ไปสู่ ขั้นตอนการสกัดน้ำมัน นับแต่อุตสาหกรรมอาหารมีการบริโภคน้ำมัน ถั่วดาวอินคาโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการกลั่น น้ำมันถั่วดาวอินคามัก แปรรูปผ่านเครื่องจักรกล โดยปราศจากความร้อนและตัวทำละลาย ในกระบวนผลิต

นอกจากนี้ จากการศึกษาด้านตลาดผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา จากข้อมูลของรายงาน Market Analysis for three Peruvian natural ingredients ของ ITC Trade and Environment Unit พบว่า ผลิตภัณฑ์แปรรูป จากถั่วดาวอินคาในตลาดส่งออกต่างประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์จากเมล็ดและน้ำมัน (Seed and oil) ได้แก่

(1) เมล็ดถั่วดาวอินคา (Sacha inchi seed) 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

(2) แป้งจากกากเมล็ด (Sacha inchi seedcake) 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

(3) สารสกัดจากแป้งกากเมล็ด (Sacha inchi seedcake extract) 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

(4) สารสกัดจากเมล็ดถั่วดาวอินคา (Sacha inchi seed extract) 

(5) น้ำมันจากเมล็ดถั่วดาวอินคาเพื่อผลิตภัณฑ์ความงาม (Sacha inchi seed oil for cosmetic products) 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

(6) น้ำมันชนิดบริสุทธิ์ และบริสุทธิ์พิเศษจากเมล็ดถั่วดาว อินคา (Sacha inchi seed oil, virgin and extra virgin)

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริโภคน้ำมันจากถั่วดาวอินคา ประโยชน์ที่จะได้รับต่อสุขภาพ ในฐานะของ Super Food ที่มีประวัติ การบริโภคมายาวนาน จากรายงาน Generally Recognized As Safe (GRAS) หมายเลข 506 ที่อนุมัติโดย FDA ได้กล่าวถึงการ บริโภคเมล็ดและน้ำมันถั่วดาวอินคาว่ามีการบริโภคในประเทศเปรู เมื่อครั้งเป็นส่วนหนึ่งของชาวอินคา ราว 3,000 ปีมาแล้ว (Krivankova et al. 2007) แป้งและน้ำมันจากถั่วดาวอินคาถูก นำมาบริโภคโดยชาวเปรู และถูกใช้ในรายการอาหารและเครื่องดื่ม นานาชนิด (Follegatti-Romero et al. 2009; Fanali et al. 2011) เมล็ดคั่วเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอาหารของชาว Chancas Indians (Krivankova et al. 2007; Humani and Flores 2009; Fanali et al. 2011)

 ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 น้ำมันถั่วดาวอินคาสามารถ เข้าสู่ตลาดยุโรปได้สำเร็จ โดยองค์กรด้านความปลอดภัยอาหารของ ไอร์แลนด์ (Food Safety Authority of Ireland (FSAI) ได้เสนอให้น้ำมันถั่วดาวอินคาจากสายพันธุ์ Plukenetia volubilis L. เป็น Novel Food หรืออาหารที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ ตามมาตรา 5 ของข้อกำหนด EC No. 258/97 ของสหภาพยุโรป

งานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญที่เผยแพร่ผลการศึกษาด้านคุณประโยชน์ ของน้ำมันถั่วดาวอินคา อาทิ วิธีการบริโภค ปริมาณที่ควรบริโภค การศึกษาในระดับ Preclinical studies และระดับ Clinical studies ซึ่งมีผลให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในด้านสุขภาพและความปลอดภัย การบริโภคน้ำมันถั่วดาวอินคาในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 มีการศึกษาถึงปริมาณน้ำมันถั่วดาวอินคาที่ควรบริโภคต่อวัน จำแนกตามอายุของผู้บริโภค 

 ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 สำหรับตลาดของถั่วดาวอินคาในประเทศไทย นับตั้งแต่เกิดวิกฤตจากการรับซื้อถั่วดาวอินคาในปริมาณที่ลดลง ราวปี 2557-2558 เกษตรกรหลายรายหันมาแปรรูปถั่วดาวอินคาด้วยตัวเอง เพื่อจำหน่ายในรูปของถั่วอบ ถั่วคั่ว น้ำมัน และผลิตชาจากใบถั่วดาวอินคา เพื่อเป็นรายได้เสริม อันเป็นที่มาของการวิจัยและพัฒนาสารที่มีศักยภาพในใบถั่วดาวอินคา

ปัจจุบันตลาดของชาจากใบถั่วดาวอินคา เป็นตลาดในประเทศทั้งสิ้น เนื่องจากชาจากใบถั่วดาวอินคา จำเป็นต้องได้รับการประเมิน ความปลอดภัยด้านอาหาร ตามหลักการของ Novel Food ซึ่งจากข้อมูลพื้นฐานด้านงานวิจัยในบทที่ 1 จะเห็นได้ว่า ใบของถั่วดาวอินคา สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การสกัดสารที่สำคัญในด้านการแพทย์ได้

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา ที่มีการส่งออกและบริโภค ในต่างประเทศ  

 ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

 ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

Visitors: 74,661