@> งานวิจัยเกี่ยวข้องกับถั่วดาวอินคา

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

 ถั่วดาวอินคามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Plukenetia volubilis เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดจากบริเวณลุ่มน้ำอเมซอน ประเทศเปรู ทวีปอเมริกาใต้ อยู่ในแฟมิลี่ Euphorbiacese สายพันธุ์ Plukenetia ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าองุ่นเขียวหรือแบริ่ง มีลักษณะสีเขียวสดเมื่อยังอ่อน และมีสีน้ำตาลเข้มเมื่อฝักแก่เต็มที่ มีคุณค่าทาง โภชนาการที่สำคัญ เป็นพืชที่มีประโยชน์ทุกส่วน เป็นแหล่งของ สารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Chrisnos et al., 2013) โดยเฉพาะสาร โอเมกา 3 (Maurer, Sakoda, Chagman & Saona, 2012) โอเมกา 6 และโอเมกา 9 สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) โปรตีน (Chirinos, Pedreschi, Domingue & Campos, 2015) และ กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ปัจจุบันเมล็ดจากต้นถั่วดาวอินคาเป็น ที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก สามารถแปรรูปเป็นน้ำมัน อาหารเสริม เครื่องสำอาง นอกจากนี้ใบของถั่วดาวอินคาสามารถ นำมาแปรรูปเป็นชาหรือนำไปสกัดเอาคลอโรฟิลล์ ปัจจุบันเริ่มมีการ ปลูกถั่วดาวอินคากันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ปลูกไดดีที่ อุณหภูมิ 10-36 องศาเซลเซียส ลงทุนเพียงครั้งเดียว เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์ไดถึง 60 ปี สร้างรายไดสูงถึงไร่ละ 1 แสนบาทต่อปี ใช้ระยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียง 6-8 เดือน ค่าใช้จ่ายใน การบำรุงรักษา เก็บเกี่ยวไดตลอดทั้งปี และสามารถเก็บเกี่ยวฝัก แห้งได้ยาวนานถึง 15-50 ปี ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงเมื่อ เปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น ดังนั้น ถั่วดาวอินคาจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ น่าสนใจในยุคปัจจุบัน 

 ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

  จากคู่มือองค์ความรูเรื่องการสำรวจ รวบรวมเชื้อพันธุ์พืช ทางการเกษตร สำหรับธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได ระบุว่าถั่วดาวอินคา จัดอยู่ในกลุ่ม Euphorbiaceae หรือวงศ์เปลา ส่วนใหญ่เป็นไมพุ่มและ ไมตน พบไมล้มลุกไดบ้าง ใบเป็นใบเดี่ยว และใบประกอบ ส่วน ใหญ่เรียงตัวแบบสลับ มากกว่าเป็นคู่ตรงกัน ข้ามหรือเป็นวงรอบข้อ มีหูใบที่เปลี่ยนแปลงไป ดอก เป็นช่อกระจะ (raceme) มีสมมาตร ตามรัศมี ดอกแยก เพศร่วมกัน ดอกเพศ เมียและดอกเพศผู้ คล้ายกัน กลีบเลี้ยง 5 กลีบดอก 5 กลีบหรือ อาจไม่มี เกสรเพศผู้1 เกสร หรือเท่ากับหรือ เป็นสองเท่าของจำนวนกลีบเลี้ยง หรือจำนวนมาก เกสรเพศเมีย ยอดเกสรเพศเมีย 3 หรือ 6 แฉก รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ (superior ovary) ผล ผลแบบแห้งแตก มีหลายแบบเช่น แก่แล้วแตกเป็น 3 ซีก แต่ละซีกมี 1 เมล็ด หรือผลที่เมื่อแก่แลว เปลือกจะแห้งและแตกออก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก บางครั้งอาจพบผลที่มีเมล็ดแข็ง หรือผลที่มีเนื้อนุ่มได ตัวอย่างพันธุ์พืช ไดแก่ ละหุ่ง ถั่วดาวอินคา ลักษณะเด่นที่สังเกตไดง่าย คือดอกแยกเพศ มีน้ำยางใส หรือขาวขุ่นเหมือนน้ำนม เกสรเพศเมียเป็น 3-6 แฉก ชัดเจน  

 ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

เรามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ....

@>  งานวิจัยเกี่ยวกับเมล็ดถั่วดาวอินคา 

@>  งานวิจัยเกี่ยวกับใบถั่วดาวอินคา 

 

Visitors: 74,664