@> ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

สกุล: Plukenetia อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae ประกอบไปด้วย 19 สายพันธุ์ กระจายตัวอยู่แถบร้อนของโลก และใน 12 สายพันธุ์ เจริญเติบโตทางตอนใต้และตอนกลางของอเมริกา โดยอีก 7 สายพันธุ์เจริญเติบโต ในพื้นที่ดั้งเดิม สายพันธุ์ Plukenetia เป็นไม้เถาหรือไม้เถาเนื้อแข็ง สายพันธุ์ที่หา ยากเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยและพันธุ์ไม้ยืนต้น ถั่วดาวอินคามีถิ่นดั้งเดิมในเขตป้าร้อนชื้น ป่าแบบขาดฝน และป่าไม้พุ่มเตี้ย การจำแนกสกุล จำแนกตามลักษณะรังไข่ซึ่งมีเกสร 4 ส่วน มีลักษณะบางส่วนหรือทั้งหมดเป็น แบบ ก้านเกสรเพศเมียเชื่อมติดกัน และ มักมีลักษณะเป็นไม้เลื้อย ลักษณะที่เห็นได้ ชัดเจนในการจำแนกถั่วดาวอินคาบน พื้นดินคือลักษณะของ basilaminar ความกลม หรือวงรี บริเวณด้าน ใกล้แกนของใบ และผลมี 4 ส่วน

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

สัณฐานวิทยา: P. volubilis เป็นไม้เลื้อย ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ที่มีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน ผลัดใบปีละหน ใบมี ลักษณะตรงข้ามและไม่ซับซ้อน ใบเป็นรูปวงรีสามเหลี่ยมยาว 6-13 (-20) เซนติเมตร และกว้าง 4-10 (-12) เซนติเมตร ใบมีฐานใบเสมอเป็นเส้นตัด หรือเป็นรูปหัวใจ มีส่วนต่างของหยักมน หรือขอบ ใบหยักฟันเลื่อย มีต่อมไขมัน 1 ต่อมบริเวณ ผิวด้านบนใบ ที่จุด ปลายสุดของก้านใบ ช่อดอกยาว 5-18 เซนติเมตร เป็นช่อดอกแบบ ช่อกระจะ ยาวเรียว และเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศที่มีดอกเพศผู้และ ดอกเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน มีเกสรตัวเมียที่แยกจากฐานข้อ โดย ช่วงก้านเกสรตัวเมียเชื่อมต่อบางส่วนหรือทั้งหมด มีความยาว 1530 มิลลิเมตร ดอกเพศผู้จำนวนมากรวมอยู่ที่ ปลายข้อ มีเกสรตัวผู้ จำนวน 16-30 ดอกเป็นรูปกรวยขนาดยาว 0.5 มิลลิเมตร โดย มองเห็นเป็นเส้นชัดเจน 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

เปลือกของผล มี 4 ส่วน หรือ 5 แฉก เรียบ ไม่มีขน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-6(-7) เซนติเมตร เมล็ดมีขนาด 1.5-2 เซนติเมตร x 0.7-0.8 เซนติเมตร เป็นก้อนแบนกลมสีน้ำตาล จนถึง น้ำตาลเข้ม

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุกรมวิธาน : พื้นที่ที่มีการปลูกถั่วดาวอินคา P.volubilis มาก ที่สุดอยู่บนพื้นที่ลาดเทของ Peruvian Andes ตามแนวชายแดน ประเทศบลาซิล ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอก จากการรวบรวม ของฝ่าย San martin พบความแตกต่างของถั่วดาวอินคา P. volubilis ที่ถูกรวบรวมใน Cusco, Junin และ Pasco (ที่ระดับ ความลาดชัน 1,600-2,100 เมตร) และยังพบความแตกต่างของ สัณฐานวิทยาสายพันธุ์ใหม่ๆในเปรู

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

  สัณฐานวิทยาของผล จากการรวบรวมในจังหวัด Mendoza ของ Amazonnas สนับสนุนสมมติฐานว่าอย่างน้อยมี 4 สายพันธุ์ที่ ยังอยู่ในภูมิภาค มีหนึ่งสายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ จากการทบทวนอนุกรมวิธานของ Plukenetia พบว่ามีประโยชน์มหาศาล เนื่องจากทำให้สามารถรวบรวมสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกต้อง เปรียบเทียบกับที่มีการปลูกในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบตัวอย่างเกสรตัวเมีย 5-6 ตัวอย่างที่ไม่พบได้ทั่วไป (และเมล็ด) ที่ใหญ่กว่าพันธุ์ที่มาจากพื้นที่ปลูกปกติ การรวบรวมเหล่านี้มักแสดงให้เห็นลักษณะใบที่น่าสังเกต เป็นลักษณะ ฟันปลาบริเวณขอบใบ 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechinถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

Visitors: 74,664