@> ลักษณะทางนิเวศวิทยา

ลักษณะทางนิเวศวิทยา 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

ถิ่นที่อยู่: P. volubilis ตามธรรมชาติอยู่ห้อมล้อมไปด้วยพืช พันธุ์หลากชนิดในป่าร้อนชื้น หรือพื้นที่ต่ำ ที่ระดับความสูง 900 เมตร เป็นสายพันธุ์ไม้เถาเนื้อแข็งที่เติบโตเร็ว ประชากรตาม ธรรมชาติของถั่วดาวอินคาถูกเก็บเกี่ยวด้วยข้อจำกัดที่มีปริมาณถั่วดาวอินคาน้อย และมีการกระจายตัวอย่างกว้างขวาง

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

การเจริญเติบโต: ถั่วดาวอินคาเติบโตและสุกแก่ที่อุณหภูมิของ Peruvian Amazon (อุณหภูมิต่ำสุดที่ 10 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิสูงสุดที่ 36 องศาเซลเซียส) จากประสบการณ์ต่างๆ แสดง ให้เห็นว่า หากอุณหภูมิสูงขึ้นจะเป็นการเพิ่มจำนวนไว้เดือนฝอย และ เพิ่มอัตราการติดเชื้อ พืชประเภทถั่วดาวอินคาใน Alto Mayo (ใน ฝ่าย San martin) มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ เติบโตอย่างไร้ปัญหา เมื่อ ถั่วดาวอินคาเจริญเติบโตที่ที่มีความชื้นร้อยละ 78 และมีอุณหภูมิ เฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส จะปราศจากโรคในทางปฏิบัติ อุณหภูมิที่สูงกว่าจุดสูงสุดเป็นเหตุให้ดอก และผลเล็กๆ ร่วง หล่น โดยเฉพาะในช่วงตั้งตัว และสถานที่มีความเข้มแสงต่ำจะทำให้พืชต้องการจำนวนเพิ่มขึ้นในการทำให้วัฏจักรการเจริญเติบโตสมบูรณ์ หากที่ใดพืชเติบโตใต้ร่มเงามากเกินไป การออกดอกก็จะน้อย ทำให้การออกผลน้อยลงไปด้วย 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin

 

ถั่วดาวอินคาต้องการน้ำต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตที่คงที่ มี ปริมาณน้ำฝนตลอด 12 เดือนจะดีที่สุด (ที่ปริมาณ 850-1,000 มิลลิเมตร) ระบบการให้น้ำขาดไม่ได้ในเดือนที่แห้งแล้งยาวนาน และ อุณหภูมิที่ต่ำลงจะเป็นเหตุให้การเจริญเติบโตช้าลงและยากลำบาก ในทางตรงข้ามการให้น้ำมากเกินไปเป็นอันตรายต่อพืช และเพิ่มการ เกิดโรคและการถูกทำลาย 

ถั่วดาวอินคา โอเมก้า สวนบ้านหมอ อุดมด้วย Omega 3 6 9 vitamin A,E บำรุงสมอง เสริมพัฒนาการ คาเทชิน คลอโรฟิลล์ Sacha Inchi Super Food Catechin 

 

 

Visitors: 73,044